Website Banner


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 37
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 232
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1230
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 205039
     
 
  บริษัท เอส. เอ. พี. โซลูชั่น จำกัด  

เป็นเวลากว่า 14 ปี  ที่ให้บริการลูกค้าในด้านรับทำป้ายเนมเพลทกัดกรดโลหะ โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยชื่อเดิมคือ เอส. เอส. ดับบลิว. ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดยแรกเริ่มทางบริษัททำการค้าแบบซื้อมาขายไป ทำให้มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า ในเรื่องราคา และ ระยะเวลาในการส่งมอบ  ทางบริษัทและคณะผู้บริหารได้มีมติโดยสินใจผลิตเอง  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพราะเราสามารถควบคุมได้เอง ทั้งคุณภาพ และราคา โดยใช้ชื่อใหม่ ในชื่อ บริษัท เอส. เอ. พี. โซลูชั่น จำกัด 


เราหวังว่าลูกค้าจะได้รับมอบความพึงพอใจจากบริการที่เรามีให้อย่างเอาใจใส่ค่ะ...
นโยบายของบริษัท คือ 
              
                                                                             “ คุณภาพ  ราคา  และ บริการ ”
 
  ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ S. A. P. Solution Co., Ltd.
อนงนาฏ   ลบพื้น

กรรมการผู้จัดการ
 
Current Pageid = 2